Każdy powinien wiedzieć, że kiedy lek traci swoją ważność, ważna jest jego prawidłowa utylizacja. Standardowy kosz na śmieci to nie miejsce na medykamenty! Niezużyte leki, leki przeterminowane i inne wyroby medyczne powinny zostać posegregowane. Specjalne pojemniki na przeterminowane leki znajdziesz w aptekach, które mają podpisaną umowę z urzędem, oraz punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przekonaj się, dlaczego to takie ważne.

Dlaczego leków nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza?

Tabletek oraz leków w formie płynnej nie wolno wylewać do toalety lub odpływu. Wyroby medyczne zawierają związki chemiczne, których nie jest w stanie zatrzymać system filtracyjny w oczyszczalniach ścieków. Oznacza to, że wzrasta ryzyko zanieczyszczenia gleby i wody. Przeterminowany lek wrzucony do ścieków lub gruntu może też zwiększać oporność bakterii na antybiotyki - przyzwyczają się one do stałych, niewielkich dawek. To z kolei generuje zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Medykamentów nie wolno również wrzucać do zwykłego kosza na śmieci zmieszane. Nie nadają się do spalenia w ekospalarniach, a zgromadzone na wysypiskach zagrażają środowisku - przedostają się do wód gruntowych i wpływają negatywnie na ludzi, rośliny i zwierzęta.

Zostawienie ich w domowym śmietniku sprawia, że wzrasta ryzyko spożycia ich przez niewłaściwe osoby, np. dzieci. Leżące w apteczce natomiast mogą stać się przyczyną pomyłki i przyjęcia nieprawidłowych środków.

Rodzi się więc pytanie: gdzie wyrzucać tabletki, syropy i inne produkty lecznicze?

Gdzie wyrzucamy przeterminowane leki i jak należy utylizować leki?

Gdzie wyrzucać stare leki oraz wyroby medyczne niewłaściwie przechowywane lub otwarte dłużej, niż przewiduje ulotka? Ze względu na możliwe zagrożenie należy wyrzucać je do specjalnych pojemników na zużyte leki. Te znajdziesz w aptekach, które mają podpisaną umowę z urzędem gminy na zbieranie tego typu śmieci. Musisz pamiętać, że leki powinny być:

  • w oryginalnych blistrach (tabletki) lub zakręconych butelkach (syropy);
  • pozbawione zewnętrznych pojemników.

Segregacja odpadów przewiduje inne postępowanie z ampułkostrzykawkami, strzykawkami czy zużytymi igłami. Aby uniknąć zagrożenia zarażenia chorobami przenoszonymi przez krew, należy je osobno oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Specjalne pojemniki - gdzie oddać leki po terminie ważności?

Prawidłowa utylizacja leków musi być rozsądna, aby gwarantowała bezpieczeństwo. Pamiętaj więc, że:


Gdzie wyrzucać opakowania po lekach?

Jeśli wykorzystaliśmy lek do końca i pozostało po nim samo opakowanie, sprawa jest prosta. Gdzie wyrzucać puste opakowania po lekach? W ich przypadku obowiązuje standardowa segregacja odpadów - powinny trafiać do normalnych pojemników:

  • gdzie wyrzucać kartonowe opakowania po lekach - do niebieskich koszy na makulaturę;
  • gdzie wyrzucać blistry po lekach - do żółtych śmietników na tworzywa sztuczne;
  • gdzie wyrzucać szklane opakowania po lekach - do zielonych pojemników na szkło.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Porozmawiaj z naszym ekspertem – otrzymasz profesjonalną poradę i ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.