Polityka Cookies

Polityka Prywatności Cookies

 

ECO24 jest firmą, która bardzo dba o pozytywną współpracę ze swoimi klientami. Dlatego też zwraca bardzo duża uwagę na wywiązywanie się z ustaleń, które narzuca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Działanie takie zapewnia całkowite bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych korzystających ze strony www.eco24.pl osób. Zgromadzone informacje mogą być jedynie udostępniane osobom trzecim, które współpracują przy działaniach pomiędzy klientem a ECO24, tj. Punktami Odbioru Osobistego czy kurierami. W innych wypadkach wszelkie informacje zgromadzone są danymi tajnymi, w które każdy z użytkowników ma wgląd. W każdej chwili klient może, bowiem mieć wgląd w swoje dane, zmieniać je, zastrzegać czy całkowicie wykasowywać.

 

Pliki Cookies

 

Podobnie jest z plikami cookies, które zawsze zapisywane na urządzeniach końcowych, przy korzystaniu ze strony internetowej ECO24 przez przeglądarkę, której ustawienia nie są zmienione. Cookies są, bowiem danymi, które, głównie w postaci plików tekstowych, gromadzą informacje użytkownika. Są one następnie grupowane w zupełnie anonimowe konglomeraty, z których wysuwa się wnioski wpływające na odpowiednie funkcjonowanie strony internetowej pod względem, jakości swoich usług. Ustalają one indywidualne preferencje użytkowników, ale jednocześnie nie przekazują żadnych informacji poza swoje obręby, opierając się na wyłączeniu identyfikacji personalnej użytkowników.

 

Jeżeli nie życzymy Sobie zapisywania danych cookies?

 

Oczywiście, jeśli ktoś nie życzy sobie zapisywania danych w postaci cookies, może łatwo tego uniknąć, gdy przegrupuje ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Wówczas wystarczy na nośniku końcowym wykasować pliki cookies i zmienić ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Niestety zmiana ta, choć wykasuje wszelkie informacje, którymi nie chcemy się podzielić anonimowo z ECO24, może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie niektórych elementów strony.